Als kunsthistorica houd ik mij bezig met onderzoek, schrijven en het uitdragen van een egalitaire kunstgeschiedenis. Mijn specialisme betreft vrouwelijke kunstenaars door de eeuwen heen en in het bijzonder de beeldhouwster Camille Claudel (1864-1943). Na ruim 25 jaar onderzoek schrijf ik momenteel een nieuwe, baanbrekende biografie over haar. Naar verwachting zal Camille Claudel statuaire in 2018 het levenslicht zien. Het wordt mijn derde boek. In 2010 verscheen reeds Het Parijs van Isis en in 2012 Herstory of Art. Beide boeken, uitgegeven door A3 boeken, zijn al enkele jaren uitverkocht. Daarom heb ik samen met mijn broer Bernd Haanappel, een uitgeverij opgericht ten einde de boeken opnieuw uit te geven. Vanaf 2014 is Haanappel Publishers een feit.

Vanaf januari 2018 ben ik het merendeel van mijn colleges kunstgeschiedenis online gaan geven waardoor er meer tijd vrij komt om te schrijven! Er zijn prachtige herdrukken in de maak van Het Parijs van Isis, een verborgen geschiedenis en Herstory of Art, vrouwelijke kunstenaars van de prehistorie tot het modernisme én ik ben bezig met de voltooiing van de biografie Camille Claudel statuaire. Daarna ga ik mij buigen over de biografie Berthe Morisot, pionier van het impressionisme.

Mijn boeken hebben allemaal een eigen website vol interessante achtergrond informatie. Door op onderstaande foto’s te klikken, kom je op de betreffende website terecht.

Parijs zou haar naam te danken hebben aan de Egyptische godin Isis. Maar wat doet deze godin in Frankrijk en waarom weten wij niet meer dat zij zo belangrijk was, dat zelfs Parijs naar haar vernoemd is?

Kunsthistorica Karin Haanappel is samen met haar broer, fotograaf Bernd Haanappel, op zoek gegaan naar de sporen van de godin Isis in Parijs. Uitgangspunt was een 18e eeuwse kaart waarop duidelijk de tempel van Isis staat aangegeven, exact op de oude nulmeridiaan, daar waar tegenwoordig de Saint Sulpice staat. Is deze kerk wellicht de Saint-sur-Isis? De kerk zelf wil er niets van weten. De stad Parijs zwijgt ook als het graf. Maar Lodewijk XIV en Napoleon wisten beter. Isis, de grote moedergodin uit Egypte, zou de ‘Sterre van de Zee’ (Sirius – ster van Isis) hebben gevolgd naar de plaats die wij nu Parijs noemen. Eeuwenlang is de Grote Moeder hier vereerd, totdat de Romeinen in de 4e eeuw het christendom als staatsgodsdienst instellen. De godin Isis verdwijnt naar de achtergrond en gaat symbolisch over in Maria. Niet alleen de Maagd Maria, maar ook Maria Magdalena en de Zwarte Madonna. ‘Het Parijs van Isis’ vertelt de verborgen geschiedenis van de stad Parijs. Aan de hand van astronomische gegevens, kennis van oude, egalitaire culturen en veel bronnenonderzoek laat Karin Haanappel de sluiers over de godin Isis verdwijnen. In haar boek neemt zij de lezer mee op ontdekkingstocht door Parijs en onthult de sporen van de Grote Moeder. Niets is wat het lijkt.

Het Parijs van Isis, een verborgen geschiedenis
Uitgeverij: Haanappel Publishers
ISBN: 978 90 82301 915, gebonden boek, ca. 120 pagina’s full color, met een nawoord van dr. Annine van der Meer (historicus, theoloog en symbooldeskundige)
Meer informatie: www.hetparijsvanisis.nl

 

Camille Claudel (1864 – 1943) staat vooral bekend als de talentvolle leerlinge en geliefde van Auguste Rodin en de krankzinnige zus van Paul Claudel, maar niets is wat het lijkt. Kunsthistorica Karin Haanappel is in haar voetsporen getreden en onthult opzienbarende feiten en schokkende gebeurtenissen die zij gedurende twintig jaar onderzoek ontdaan heeft van het stof der tijd en de dekmantel der leugen. Het verhaal begint met een jong meisje dat vastbesloten is ‘statuaire’ (beeldhouwer) te worden. In het Parijs van de Belle Époque ontmoet zij de beeldhouwer Rodin en zonder enige aarzeling wordt zij zijn leerlinge, muze, rechterhand en geliefde. Ruim tien jaar lang stelt ze haar talent en creativiteit in dienst van zijn carrière, maar dan is het genoeg en verlaat zij zijn atelier. Vanaf 1892 werkt zij alleen nog onder haar eigen naam. Haar eigen werken resoneren op niet mis te verstane wijze met de kunstuitingen die tot de Art Nouveau worden gerekend, waardoor Camille Claudel met recht een pionier van deze stroming genoemd kan worden. Haar oeuvre is een schitterende uitdrukking van de tijdgeest van het Fin-de-Siècle. Ze exposeert op diverse Salons en bij verschillende galeriehouders. De internationale kunstwereld spreekt lovend over deze ‘femme artiste’. Echter, haar leven kent ook een schaduwkant. ‘La petite de Shanklin’: het diep gekoesterde geheim, zij die was en niet mocht zijn. In de negentiende eeuw heeft de ideale vrouw geen beroep, als toegewijde echtgenote en moeder is zij slechts huisvrouw. Camille Claudel trouwt niet, moet haar kinderen afstaan en blijft beeldhouwen. Daardoor wordt zij een groot schandaal in de ogen van haar familie. In 1913 laten ze haar gek verklaren en sluiten haar op in een krankzinnigengesticht. Hier slijt zij de laatste dertig jaar van haar leven, in alle eenzaamheid en zonder ooit nog een beeldhouwwerk te maken.

Karin Haanappel – auteur van ‘Het Parijs van Isis’ en ‘Herstory of Art’ – houdt zich al ruim twintig jaar bezig met het leven en oeuvre van Camille Claudel. In 1993 heeft zij haar ontdekt in Musée Rodin, het is liefde op het eerste gezicht en het begin van een onverbrekelijke verbintenis. In 1994 studeert zij af aan de Universiteit Utrecht in Kunstgeschiedenis en Algemene Letteren met een doctoraalscriptie over deze beeldhouwster, zes jaar later draagt zij bij aan de tentoonstelling ‘Camille Claudel, uit de schaduw van Rodin’ in het Singer Museum in Laren. De biografie Camille Claudel statuaire laat een nieuw en helder licht schijnen over de gebeurtenissen in het leven van deze zeer getalenteerde vrouw waardoor Camille Claudel haar rechtmatige positie in de kunstgeschiedenis (terug)krijgt. ‘Le temps remettra tout en place’

Camille Claudel statuaire
Uitgeverij: Haanappel Publishers
ISBN: 978 90 82301 908, gebonden boek, ca. 400 pagina’s full colour
Meer informatie: www.camilleclaudelstatuaire.nl

Michelangelo, Caravaggio, Rodin, Picasso – wie kent ze niet? Anguissola, Gentileschi, Claudel, Goncharova – wie kent ze wel? Samen met veel anderen hebben zij een bijdrage geleverd aan de geschiedenis der kunsten. Vrouwelijke kunstenaars zijn echter vaak in de vergetelheid geraakt of in de schaduw gebleven van ‘de grote meesters’. Immers, de kunstgeschiedenis is hoofdzakelijk gericht op ‘dead white male artists’. Het is nog steeds overduidelijk zijn verhaal (his story) dat de canon van de kunstgeschiedenis bepaalt.

In de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw kwam er vanuit de feministische hoek grote kritiek op deze manier van wetenschap bedrijven. Er werd gezocht naar vrouwelijke kunstenaars en ze werden gevonden. In 1971 onderzocht Linda Nochlin ‘why have there been no great women artists’. Met de nadruk op ‘great’, want inmiddels waren er wel honderden vrouwelijke kunstenaars teruggevonden, maar geen van hen stond op gelijk niveau met ‘de grote meesters’. Talent alleen is dus niet genoeg. Volgens Nochlin heeft dit vooral te maken met de eeuwenlange uitsluiting van vrouwen van het kunstonderwijs en het in stand houden van de heersende beeldvorming en machtsverhoudingen in de kunst.

Vandaag de dag is er nog steeds geen sprake van gelijkwaardigheid tussen mannelijke en vrouwelijke kunstenaars. Zolang wij uitsluitend de traditionele canon der (kunst)geschiedenis voorgeschoteld krijgen, blijft de geschiedenis er een van helden en overwinnaars, van oorlogen en rooftochten. Ook de mythe van het ‘oerpatriarchaat’ wordt dan in stand gehouden. In ‘Herstory of Art’ ontrafelt kunsthistorica Karin Haanappel deze mythe. Zij laat ons een heel andere wereld ervaren, een wereld waarvan ook vrouwen deel uitmaken en waarin niet-westerse en prehistorische culturen eveneens van belang blijken te zijn. Door te starten met de vroegste kunstuitingen in de oude steentijd en vervolgens de vrouwelijke kunstenaars op de kaart te zetten tot het moment waarop de canon van de kunstgeschiedenis voor het eerst werd geschreven, plaatst zij haar verhaal van de kunst (her story of art) naast zijn verhaal van de kunst (his story of art). De focus ligt vooral op Europa, gezien vanuit een egalitair perspectief, zodat zichtbaar wordt dat kunst van meet af aan is gemaakt door mensen: mannen én vrouwen.

Herstory of Art, vrouwelijke kunstenaars van de prehistorie tot het modernisme
Uitgeverij: Haanappel Publishers
ISBN 978 90 82301  922, gebonden boek, ca. 200 pagina’s full color
Meer informatie: www.herstoryofart.nl

Ja, ik meld me aan voor de nieuwsbrief
dit veld niet invullen s.v.p.

Pin It on Pinterest

Share This