Tot voor kort waren wetenschappers het erover eens dat de bakermat van de Europese beschaving in de klassieke oudheid ligt. Om precies te zijn, in de Griekse oudheid (ca. 900 BC). Er is echter voldoende bewijs om de geschiedenis te herschrijven. De Griekse oudheid is namelijk een verlengstuk van de Donau cultuur.

De Donau cultuur (5000-3500 BC)  is een van de oudste beschavingen uit Oud Europa. De term Oud Europa heeft archeologe Marija Gimbutas (1921-1994) ingevoerd om duidelijk te maken dat er lang voor de klassieke oudheid al sprake was van hoogstaande culturen in Europa. Deze culturen waren egalitair, homogeen en gericht op het voortbestaan van de samenleving. Hun kunstwerken bestaan uit decoratieve ontwerpen op basis van een symboolsysteem waarin  balans, evenwicht en cyclisch bewustzijn en holistisch denken een grote rol spelen. Deze patronen zijn in de Griekse oudheid nog aanwezig en worden door moderne wetenschappers aangeduid als ‘geometrische stijl’.  Zolang men geen blik werpt op de periode vóór de Griekse oudheid zal het belang van Oud Europa niet zichtbaar worden. En wordt voorbijgegaan aan het feit dat het Donauschrift veel ouder is dan het Mesopotamische schrift!

Taalwetenschapper Harald Haarmann (geb. 1946) houdt zich bezig met het ontcijferen van het Donauschrift en stelt dat ons huidige geschiedenisbeeld herzien moet worden. De oorsprong van het schrift ligt niet in Mesopotamië rond 3000 BC maar in het Donau gebied, enkele duizenden jaren eerder. De beschaving van Oud Europa, in het bijzonder de Donau cultuur, is een gegeven waar we niet langer omheen kunnen en mogen gaan!

Wil je meer lezen over Oud Europa? Ga dan naar het weblog Oud Europa. Dit weblog is ontstaan als aanvulling op het boek Herstory of Art en richt zich op neolithische, egalitaire samenlevingen, zoals de Donau cultuur, in Oud Europa. Het doel is zichtbaar maken voor iedereen dat dominantie en strijd niet aangeboren en normaal zijn, maar ontstaan zijn door externe factoren. Ik ben van mening dat het uiterst belangrijk is om deze kennis van meet af aan op te nemen in alle vormen van onderwijs en educatie zodat het kennen van egalitaire culturen kan bijdragen aan een toekomst in balans.

© 2017 Karin Haanappel

Pin It on Pinterest

Share This